Geofysische prospectie Topsoil project Veurne

Veurne - Veld- en pompproeven, Geofysische prospectie
Geofysische prospectie Topsoil project Veurne
Opdrachtgever
G. Smeyers nv
Datum oplevering
31 maart 2021
Projectleider
David Simpson
Geofysische prospectie Topsoil project Veurne

Geofysische prospectie

In kader van het Europese Topsoil project onderzoekt VMM het potentieel van ‘kreekruginfiltratie’, waarbij oppervlaktewater tijdens wintermaanden wordt geïnfiltreerd op zandige ruggen in poldergebieden. AGT nv draagt hieraan zijn steentje bij door het uitvoeren van geofysische boorgatmetingen om zowel de grondopbouw als het zoutgehalte van het grondwater te bepalen.

Topsoil project in het nieuws!

Meer projecten