Dichtheidsafhankelijk 3D grondwatermodel Uitkerkse Polder

Uitkerkse Polder - Monitoring, Numeriek grondwatermodel
Dichtheidsafhankelijk 3D grondwatermodel Uitkerkse Polder
Opdrachtgever
Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
Datum oplevering
18 november 2012
Projectleider
David Simpson
Dichtheidsafhankelijk 3D grondwatermodel Uitkerkse Polder

Waterbeheer

Deze studie heeft als doelstelling het effect van peilbeheer van het oppervlaktewater op het grondwatersysteem te voorspellen met een grondwatermodel in de Uitkerkse Polder, een laaggelegen gebied aan de kust tussen Blankenberge en Wenduine. Het grondwatersysteem in de polder bestaat uit een gespannen, zandige aquifer onder een half-afsluitende toplaag, opgebouwd uit klei en veen. Het grondwater is in de diepte verdeeld in een oppervlakkige zoetwaterlens boven zout grondwater. De simulatie van het zouttransport ten gevolge van peilverandering in het oppervlaktewater maakt deel uit van de vraagstelling.

Dichtheidsafhankelijk 3D grondwatermodel Uitkerkse Polder

Grondwatermodel

Een grondwatermodel werd opgesteld van de Uitkerkse Polder en de omliggende, hoger gelegen gebieden. Het model is zowel een stromingsmodel en een stoftransportmodel om het zouttransport te simuleren. De hogere dichtheid van zout ten opzichte van zoet water beïnvloedt de grondwaterstroming, daarom werd het stromingsmodel afhankelijk gemaakt van de dichtheid en dus onrechtstreeks van de zoutconcentratie. Het model werd gekalibreerd met gemeten stijghoogtetijdreeksen en gevalideerd met vegetatie- en afvoergegevens. Tot slot werd met het model nog drie scenario’s doorgerekend, waarbij het peilbeheer van het oppervlaktewater werd gevarieerd.

Meer projecten