Advanced Groundwater Techniques

AGT is een referentiebedrijf op vlak van engineering van grondwatertechnieken, opererend op het raakvlak tussen wetenschap en uitvoeringstechniek, daarbij strevend naar maatschappelijke meerwaarde.

Advanced Groundwater Techniques
Image for Objectief, onderbouwd en professioneel advies

Objectief, onderbouwd en professioneel advies

Als onafhankelijk bureau verlenen wij bouwheren, overheden, boor- en bemalingsbedrijven, bouwbedrijven en andere belanghebbenden een objectief en onderbouwd advies over complexe grondwaterkwesties.
Image for Praktische oplossingen voor complexe projecten

Praktische oplossingen voor complexe projecten

U communiceert zonder tussenpersonen met onze ingenieurs en hydrogeologen die de studies uitvoeren in verschillende onderzoeksdomeinen.
Image for Een jong, dynamisch maar ook ervaren team

Een jong, dynamisch maar ook ervaren team

AGT kent een goede mix van gedreven junior projectmedewerkers tot senior projectleiders met meer dan 15 jaar ervaring in het vak. AGT heeft met de jaren een sterke reputatie verworven, zowel in het binnen- als buitenland.

Bemalingsstudies en vergunningen

AGT is dé specialist in het opstellen van een onderbouwd bemalingsadvies volgens de Richtlijnen Bemalingen. Ook ondersteunen en adviseren wij u bij de omgevingsvergunningsaanvraag zodat de bemaling van het bouwproject correct kan opgestart en uitgevoerd worden met een minimale impact naar de omgeving toe.

Ondergrondse energieopslag

Voor de duurzaamheid en efficiënte werking van een KWO- of BEO-ontwerp is het belangrijk om rekening te houden met de effecten van ondergrondse energieopslag op de omgeving. Door middel van haalbaarheids- en ontwerpstudies met behulp van analytische en numerieke modellen wordt de lange termijn impact van ondergrondse energieopslag bestudeerd.

Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

Duurzaam waterbeheer, klimaatadaptatie en ecohydrologische studies zijn complexe en gebiedsspecifieke vraagstellingen. AGT bezit de expertise om zowel via desktopstudies met numerieke grondwatermodellen als met veldproeven en monitoringscampagnes deze domeinen te bestuderen. Hiervoor worden meer en meer dynamische modellen en online services ingeschakeld

Contacteer onze experten

Onze doelstelling is praktische oplossingen bieden voor complexe en minder complexe projecten. U communiceert zonder tussenpersonen met onze ingenieurs en hydrogeologen die de studies uitvoeren. Op die manier bieden wij een snel antwoord op al uw vragen in verband met verschillende onderzoeksdomeinen.

Neem vrijblijvend contact op en laten we samenwerken!

Projecten in de kijker