Onze diensten

AGT is een referentiebedrijf op vlak van engineering van grondwatertechnieken, opererend op het raakvlak tussen wetenschap en uitvoeringstechniek, daarbij strevend naar maatschappelijke meerwaarde. Als onafhankelijk bureau zijn wij goed geplaatst om zowel aan overheden, particulieren, bedrijven of andere studiebureaus een objectief en onderbouwd advies te verlenen over complexe en minder complexe grondwaterkwesties.

Onze diensten
Onze diensten

Bemalingsstudies & vergunningen

AGT is dé specialist in het opstellen van een onderbouwd bemalingsadvies volgens de nieuwe Richtlijnen Bemalingen. Ook ondersteunen en adviseren wij u bij de omgevingsvergunningsaanvraag zodat de bemaling van het bouwproject correct kan opgestart en uitgevoerd worden met een minimale impact naar de omgeving toe.

Bemalingsadvies nodig conform de nieuwe Richtlijnen?

De nieuwe Richtlijnen Bemalingen (2019) werden opgesteld door AGT in opdracht van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). De richtlijnen verduidelijken de methodiek die gevolgd moet worden bij het opstellen van een bemalingsontwerp en bij het inschatten van de effecten van een bemaling op de omgeving.

Bemalingsadvies
nodig in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag? Neem vrijblijvend contact op, en laten we samenwerken!

Download de Richtlijnen Bemaling (2019)

Onze diensten

Ontwerp en vergunning van waterput

AGT kan u ondersteunen in de zoektocht naar geschikte watervoerende lagen, het opmaken van bestekken, het testen van de putten door pompproeven, geofysische boorgatmetingen en camera-inspectie en het opmaken van de vergunningsaanvraag.

Onderzoek en advies bij bodemverontreiniging

AGT is in Vlaanderen erkend als bodemsaneringsdeskundige type 2 en treedt vaak op in bodemdossiers met complexe grondwaterproblemen. In specifieke gevallen worden stoftransport en reacties gesimuleerd van verontreinigingspluimen door middel van numerieke grondwatermodellering. Binnen AGT zijn er 5 medewerkers die erkend zijn door de OVAM om als gekwalificeerd persoon grondwatermodellen te hanteren en de resultaten ervan te interpreteren

Meer informatie over bodemverontreiniging >

Waterbeheer, klimaatadaptatie en ecologie

AGT bezit de expertise om zowel via desktopstudies met numerieke grondwatermodellen als met veldproeven en monitoringscampagnes deze domeinen te bestuderen. Hiervoor worden meer en meer dynamische modellen en online services ingeschakeld.

Meer informatie over waterbeheer en ecologie >

Haalbaarheid en ontwerp van ondergrondse energieopslag

Bij ondergrondse thermische energieopslag wordt de ondergrond gebruikt als thermisch reservoir. Zo wordt in de winter zomerwarmte aangesproken om een gebouw te verwarmen en in de zomer wordt winterkoude gebruikt om te koelen. Op deze manier wordt er op een economische én ecologische manier verwarmd en gekoeld. De twee meest gebruikte technieken zijn KWO (koude- en warmteopslag) en BEO (boorgat energieopslag).

AGT voert metingen uit ter garantie van de werking van de systemen en simuleert het thermisch transport in de ondergrond. Via dochteronderneming IFTech worden deze geothermische energiecentrales ook als totaalproject aangenomen en gebouwd. Met ondertussen meer dan 40 installaties over heel België en in het VK kunnen AGT en IFTech putten uit heel wat ervaring.

Meer informatie over ondergrondse energieopslag >