Dimensionering Nyrstar koelvijver te Lommel

Lommel - Numeriek grondwatermodel, Analytische stromingsberekeningen
Dimensionering Nyrstar koelvijver te Lommel
Opdrachtgever
Nyrstar Belgium nv
Datum oplevering
09 juni 2016
Projectleider
Mathias Possemiers
Dimensionering Nyrstar koelvijver te Lommel

Een koelvijver

Op de site te Balen/Lommel gebruikte Nyrstar een vijver met een oppervlakte van ongeveer 16 ha om het productieproces van koeling te voorzien. Het gevraagde koelvermogen overschreed echter het potentieel van de vijver zoals ze werd gebruikt. Aan AGT werd gevraagd de koelvijver te herdimensioneren zodat aan de koelbehoefte kan worden voldaan.

Dimensionering Nyrstar koelvijver te Lommel
Dimensionering Nyrstar koelvijver te Lommel

Modelwerk

In een eerste stap werd de stroming en het warmtetransport in de huidige koelvijver doorgerekend met eindige-elementen code COMSOL. Hieruit bleek dat het warmteuitwisselingsproces sterk afhankelijk is van de buitentemperatuur en dat in het oorspronkelijke vijverconcept een groot deel van het vijvervolume niet benut werd. Vervolgens werden enkele verbeterde vijverconcepten ontwikkeld en conceptueel doorgerekend. Hierbij werd telkens de energie-uitwisseling tussen atmosfeer, bodem en oppervlaktewater in rekening gebracht.

Zoekt u advies inzake temperatuurfluxen of koelvermogen?

Maak gebruik van de ervaring binnen AGT.

Meer projecten