Bemalingsadvies project Bonnefant te Hasselt

Hasselt - Numeriek grondwatermodel, Omgevingsvergunning

Onderbouwd bemalingsadvies opgesteld volgens de Richtlijnen Bemalingen.

Bemalingsadvies project Bonnefant te Hasselt
Opdrachtgever
DMI Vastgoed nv
Datum oplevering
03 december 2018
Bemalingsadvies project Bonnefant te Hasselt

Nieuwbouw in Hasselt

In een groot nieuwbouwproject aan de Bonnefantenstraat en de Paardsdemerstraat in Hasselt worden appartementen en assistentenwoningen gerealiseerd. In de Bonnefantenstraat wordt het bestaande gebouw gesloopt en wordt een nieuwbouw gerealiseerd met twee ondergrondse verdiepingen binnen waterkerende wanden. In de Paardsdemerstraat zal het bestaande gebouw gedeeltelijk afgebroken en vervangen worden. Daarnaast zullen de bestaande funderingen verstevigd worden. Tussen beide gebouwen loopt een ingekokerde aftakking van de Demer. Onder deze koker zal een doorgang worden aangelegd tussen beide gebouwen.

Bemalingsadvies project Bonnefant te Hasselt

Twee scenario’s

Voor de uitgraving van de doorgang onder de koker werd uitgegaan van twee scenario’s met betrekking tot de technische uitvoering. In het eerste scenario wordt de doorgang hydraulisch afgesloten en is een bemaling tot niveau -2 niet nodig. In het tweede scenario wordt niet uitgegaan van een hydraulische afsluiting en wordt een tijdelijke bemaling tot niveau -2 gemodelleerd. Om de bemaling te simuleren werd een combinatie van filterlijnen en dieptebronnen gebruikt. De natuurlijke grondwaterstroming werd eveneens in rekening gebracht. De resulterende bemalingsdebieten en totale volumes voor de scenario’s konden op die manier vergeleken worden. Aan de hand van de resultaten werd een omgevingsvergunning handtekeningklaar opgesteld door AGT.

Bemalingsadvies project Bonnefant te Hasselt

Onze bemalingsstudies worden steeds opgesteld binnen het kader van de nieuwe Richtlijnen Bemalingen.

Haal kwaliteit in huis.

Meer projecten