Bemalingsadvies project Zwembad te Oostende

Oostende - Veld- en pompproeven, Numeriek grondwatermodel, Analytische stromingsberekeningen

Onderbouwd bemalingsadvies opgesteld volgens de Richtlijnen Bemalingen.

Bemalingsadvies project Zwembad te Oostende
Opdrachtgever
Stadsbader nv
Datum oplevering
28 augustus 2017
Bemalingsadvies project Zwembad te Oostende

Nieuwbouw met zwembad

In het kader van een bouwproject op de hoek van de Northlaan en de Nieuwpoortsesteenweg te Oostende was een uitgraving noodzakelijk voor de aanleg van een ondergrondse parking. Lokaal diende er dieper uitgegraven te worden voor de constructie van een zwembad en enkele liftputten.

Bemalingsadvies project Zwembad te Oostende

Een complexe ondergrond

De bodemopbouw ter hoogte van de site bestaat uit een dik kleipakket met een ingesloten veenlaag met daaronder zand. Vanwege deze complexe ondergrond werd aan AGT gevraagd om het risico verbonden aan deze bemaling te begroten. Om de ondergrond in detail te karakteriseren, werden twee geologische verkenningsboringen uitgevoerd.

Bemalingsadvies project Zwembad te Oostende

De resultaten

Uit de gemaakte berekeningen werd geconcludeerd dat er een onaanvaardbaar groot zettingsrisico bestond bij de nodige grondwaterverlaging. Daarom werd er geopteerd om de bouwput uit te voeren binnen waterkerende wanden. Het geborgen water in de bovenste kleiige sedimenten kon weggenomen worden door middel van een open bemaling. Het volume van het te verwachte lekdebiet werd analytisch berekend. Ook het opbarstgevaar van de bodem van de bouwput werd berekend en bleek aanzienlijk te zijn. Om dit opbarstgevaar te verkleinen, was een spanningsbemaling onder de afsluitende kleilaag noodzakelijk.

Heeft u ook te maken met een complexe ondergrond?

Maak gebruik van de ervaring van AGT en vermijd oplopende kosten en tijdsverlies.

Meer projecten