Bemalingsstudie en omgevingsvergunning Sailors Park te Nieuwpoort

Nieuwpoort - Monitoring, Numeriek grondwatermodel, Omgevingsvergunning

Een bemaling nabij de kustlijn

Bemalingsstudie en omgevingsvergunning Sailors Park te Nieuwpoort
Opdrachtgever
Group AP Project Development
Datum oplevering
15 januari 2018
Bemalingsstudie en omgevingsvergunning Sailors Park te Nieuwpoort

Een complexe omgeving

Ter hoogte van de Albert I laan te Nieuwpoort wordt een appartementencomplex met twee ondergrondse bouwlagen gepland. Voor het uitgraven in droge grond is een bemaling vereist. Aan AGT werd gevraagd hiervoor een bemalingsstudie op te maken, rekening houdend met de zoet-zout grondwaterverdeling, de debieten en de invloed op de omgeving.

Bemalingsstudie en omgevingsvergunning Sailors Park te Nieuwpoort

Veldtesten

In het kader van deze studie zijn twee verkenningsboringen uitgevoerd tot op de top van de Ieper aquitard op een diepte van ca. 28 m-mv. Deze verkenningsboringen toonden een afwisseling met zandige en meer kleiige laagjes, met een belangrijke waterremmende laag tussen ca. 12 en 18 m-mv. Eén boring werd afgewerkt met drie peilbuizen, verticaal gescheiden door kleistoppen. Om de hydraulische weerstand van de waterremmende laag tussen 12 en 18 m-mv te achterhalen werd een dubbele pompproef uitgevoerd, hetgeen de weinig doorlatende eigenschap van deze tussenlaag bevestigde. In de diepste peilbuizen zijn EM-metingen uitgevoerd om de verdeling van het zoet-zoute grondwater te bepalen. Hieruit bleek dat het grondwater lokaal zoet is.

Bemalingsstudie en omgevingsvergunning Sailors Park te Nieuwpoort

Ontwerpen en modelleren

Het gekozen bemalingsconcept maakt gebruik van waterkerende wanden die worden aangezet op de basis van de aquitard tussen 12 en 18 m-mv. Aan de hand van simulaties in een numeriek grondwatermodel werd aangetoond dat de grondwaterverlaging buiten de bouwput beperkt blijft tot 5 cm waardoor er aan de bemaling geen risico’s verbonden zijn qua zettingen, verzilting, noch voor het verplaatsen van nabijgelegen verontreinigingen. Door dit bemalingsconcept voldoet de bemaling aan de randvoorwaarden van een milieuvergunning klasse 3 (melding).

Nood aan een bemalingsadvies in een complexe setting?

Een bemaling kan vlug zeer complex worden door de lokale opbouw van de ondergrond of de aanwezigheid van beschermde natuur, waterwingebieden, naburige verontreinigingen, aangrenzende bebouwing, ...

Meer projecten