Grondwatermodel sanering en monitoringsplan Forges de Clabecq

Vilvoorde - Veld- en pompproeven, Numeriek grondwatermodel

Opmaak numeriek grondwatermodel en uitvoering pompproeven in kader van sanering.

Grondwatermodel sanering en monitoringsplan Forges de Clabecq
Opdrachtgever
Tallboom Milieu
Datum oplevering
28 oktober 2016
Grondwatermodel sanering en monitoringsplan Forges de Clabecq

Plan van aanpak

Voor de ontwikkeling de voormalige site van Forges de Clabecq te Vilvoorde werd een monitoringsplan opgesteld. In een eerste fase, uitgevoerd in 2014, werden pompproeven georganiseerd op het terrein waarmee de doorlatendheid van de ondergrond, in het bijzonder voor het alluviaal grind, werd bepaald. Tijdens deze campagne werden op het terrein peilbuizen geplaatst voor de continue monitoring. Door Talboom Milieu werd de monitoring van de peilbuizen georganiseerd. Aan de hand de aangeleverde data werd het gekalibreerde grondwatermodel verfijnd en werd een inschatting gemaakt van de flux naar de Zenne.

Pompproeven

In het kader van de opmaak van het grondwatermodel werden pompproeven uitgevoerd. Deze pompproeven werden geanalyseerd aan de hand van analytische methoden en modelkalibratie. Uitgaande van de grondwaterpeilen blijkt dat de doorlatendheid van het grind niet overal even hoog is. Het grind aan het oostelijk deel van de site blijkt minder doorlatend te zijn. Dit kan verklaard worden door de aanwezigheid van zand.

Grondwatermodel

Met behulp van het verfijnde en gekalibreerde grondwatermodel werd de flux van de site naar de Zenne berekend. De stromingsvectoren in de figuur hieronder tonen de richting van de grondwaterstroming. Hieruit blijk dat het grondwater via zowel de westelijke grens als langs een deel van de noordelijke grens van de site wegstroomt.

Meer over numeriek modelleren

Grondwatermodel sanering en monitoringsplan Forges de Clabecq

Meer projecten