Bodemsaneringswerken Straaltechniek International

Aartselaar - Monitoring

Bodemsanering door middel van uitgraving

Bodemsaneringswerken Straaltechniek International
Opdrachtgever
Straaltechniek International nv
Datum oplevering
27 oktober 2017
Bodemsaneringswerken Straaltechniek International

Minerale Olie

Ter hoogte van een ondergrondse stookolietank werd een verontreiniging met minerale olie vastgesteld in het vaste deel van de aarde en het grondwater. Deze verontreiniging diende gesaneerd te worden door middel van een ontgraving. De milieukundige begeleiding werd door AGT uitgevoerd, hierbij werden de nodige grondstalen genomen.

Bodemsaneringswerken Straaltechniek International

Monitoring

Op basis van de resultaten van deze stalen werd het ontgravingsvak bijgesteld. Na het uitvoeren van de graafwerken wordt het grondwater gedurende 2 jaar bemonsterd om de stabiele toestand van het grondwater te kunnen aantonen. De monitoring is nog lopende.

De ontgraving werd uitgevoerd tot de vooropgestelde terugsaneerwaarden werden bereikt. De werken werden gerapporteerd in een tussentijds rapport dat aan de OVAM werd overgemaakt.

Meer projecten