Entry 30317

Field measurements, Geophysical prospecting
Entry 30317
Customer
G. Smeyers nv
Delivery date
31 March 2021
Project manager
David Simpson

Geofysische prospectie

In kader van het Europese Topsoil project onderzoekt VMM het potentieel van ‘kreekruginfiltratie’, waarbij oppervlaktewater tijdens wintermaanden wordt geïnfiltreerd op zandige ruggen in poldergebieden. AGT nv draagt hieraan zijn steentje bij door het uitvoeren van geofysische boorgatmetingen om zowel de grondopbouw als het zoutgehalte van het grondwater te bepalen.

More projects