Stad x Ruimte casus Leuven

Boudewijnstadion, Leueven - Field measurements, Groundwater monitoring, Numerical groundwater modelling
Stad x Ruimte casus Leuven
Customer
stad Leuven
Delivery date
31 August 2021
Project manager
Laura Scheêre
Stad x Ruimte casus Leuven

Op naar een circulaire stad!

Team SUPTERRA (OVERLANT landschapsarchitecten + BECCAN DAVILA urbanismo + AGT) is aangesteld voor de sportsite van Kessel-Lo (Leuven). We onderzoeken vanuit de ondergrond, het maaiveld als een leidend principe, zowel op gebouw-niveau als op stedelijke schaal. Nadenken over integraal en multifunctioneel ruimtegebruik van de openbare ruimte. Hoe ondergrond en gebouwen binnen een verdichte stedelijke omgeving op elkaar kunnen worden afgestemd en welke kansen mogelijk zijn om bij te dragen aan de energietransitie en een circulaire stad.

De TUDelft, het Vlaamse departement Omgeving en Vereniging Deltametropool lanceerden een ontwerpstudie Stad x Ruimte met de focus op integraal en multifunctioneel ruimtegebruik binnen sterk verdichte steden.

Stad x Ruimte casus Leuven

More projects