New Port Project (NPP) Doha: het ‘Mozes’ project

Doha, Qatar - Veld- en pompproeven, Numeriek grondwatermodel

Aanleggen toegangsgeul en marinebasis in droge uitgraving midden op zee. Dé grootste bemaling ter wereld!

New Port Project (NPP) Doha: het ‘Mozes’ project
Opdrachtgever
MEDCO
Datum oplevering
01 januari 2015
Projectleider
Jos Van Steenwinkel

‘Mozes’ project

MEDCO (Middle East Dredging Company) heeft de toegangsgeul tot het havenbassin en de marinebasis van de nieuwe haven van Doha aangelegd. Zowel bij aanbesteding als tijdens de uitvoering werd het hydrogeologisch onderzoek aan AGT toevertrouwd. Van bij het begin werd de optie van een gedeeltelijke droge uitgraving uitgebreid bestudeerd. Er werden verkenningsboringen, pompproeven en flowtesten uitgevoerd, zowel on- als offshore. Verschillende scenario’s van een droge uitgraving werden uitgebreid gemodelleerd en gevoeligheidsanalyses werden uitgevoerd.

Op basis van deze studies werd beslist over een afstand van ca. 3000 m het kanaal, evenals de marinebasis, op volle zee droog uit te graven. In totaal werd op die manier ca. 17.000.000 m³ grond droog uitgegraven, met behulp van één van de grootste, zo niet dé grootste bemaling ter wereld, niettegenstaande het te bemalen profiel bestond uit sterk doorlatende, verweerde kalksteen met karstverschijnselen. De effectief verpompte debieten kwamen goed overeen met de door de simulaties voorspelde debieten voor de verschillende scenario’s.

New Port Project (NPP): het ‘Mozes’ project

VOOR

New Port Project (NPP): het ‘Mozes’ project

NA

New Port Project (NPP): het ‘Mozes’ project

Grootste bemaling ter wereld!

Resultaat = het ‘Mozes’ project: droge uitgraving 3.000 lang x 400 m breed, 18 m onder de zeespiegel!

Meer projecten