Bemalingsadvies Tuinzicht te Bonheiden

Bonheiden - Numeriek grondwatermodel
Bemalingsadvies Tuinzicht te Bonheiden
Opdrachtgever
Bouwonderneming De Greef bvba
Datum oplevering
16 maart 2018
Bemalingsadvies Tuinzicht te Bonheiden

Een waardevolle beuk

In het kader van de realisatie van een appartementencomplex met één ondergrondse kelderverdieping werd een bemalingsconcept opgesteld. Belangrijk hierbij was dat op 10 meter van de uitgravingszone er zich een waardevolle beuk bevindt die beschermd diende te worden gedurende de bemalingsperiode.

Bemalingsadvies Tuinzicht te Bonheiden

Compenserende maatregelen

Met behulp van een numeriek grondwatermodel werd de bemaling gedimensioneerd. Hierbij werd ook de grondwaterverlaging ter hoogte van de ‘gouden boom’ gesimuleerd. Deze verlaging bedroeg ca. 2,5 meter. Om schade aan de beuk ten gevolge van de bemaling te vermijden werd door middel van een druppeldarm de boom en onderbegroeiing voorzien van 150 liter water/dag.

De aanwezigheid van kwetsbare natuurgebieden of beschermde zones in de omgeving kunnen de toegelaten bemaling sterk beïnvloeden

In de nieuwe Richtlijnen Bemalingen ontdekt u welke restricties gelden.

Meer projecten