Numeriek modelleren

"Essentially, all models are wrong, but some are useful" (quote George E.P.Box)

Numeriek modelleren
Numeriek modelleren

AGT gebruikt dagelijks numerieke modellen om de ontwerpen te onderbouwen. De modelsimulaties worden voornamelijk aangewend om de gevoeligheid van het ontwerp voor parametervariaties te onderzoeken. Zo worden zowel best-guess als worst-case scenario’s doorgerekend om in het ontwerp robuust te maken tegen nadelige situaties of onzekerheden.

Opmaak grondwatermodel voor bemaling

Bij complexe bemalingen of bemalingen waarbij aanzienlijke milieueffecten verwacht worden, is een numerieke berekening van het bemalingsdebiet en de invloedsstraal vaak aangewezen en noodzakelijk.

In de Richtlijnen Bemalingen wordt beschreven wanneer de opmaak van een numeriek grondwatermodel noodzakelijk is in het kader van de omgevingsvergunningsaanvraag van de bemaling. Door middel van een numerieke modellering kunnen locatiespecifieke verschillen en effecten beter in kaart gebracht worden. Op die manier is een meer nauwkeurig ontwerp van de bemaling mogelijk.

AGT heeft zeer veel ervaring in huis om u hierbij te helpen. Neem vrijblijvend contact op, en laten we samenwerken!

Numeriek modelleren

Voor verschillende fysische processen worden andere modelcode’s gebruikt:

 • MLU (Hemker & Post): pompproefanalyse;
 • MODFLOW (USGS): grondwaterstroming;
 • MT3DMS (Zheng C.): stof- en warmtetransport;
 • SEAWAT (USGS): dichtheidsafhankelijke stroming (zoet-zout grondwater);
 • SWAP (Alterra) en Wetspass (VUB): grondwatervoeding;
 • COMSOL Multiphysiscs: koppeling tussen verschillende fysische processen:
  • Energie-uitwisseling tussen verschillende media;
  • Laminaire en turbulente stroming (CFD);
  • Grondwaterstroming (onverzadigd/verzadigd);
  • Transport en reacties van opgeloste stoffen.