Bemalingsadvies voor de A11 snelweg

Brugge-Westkapelle - Field measurements, Geophysical prospecting, Groundwater monitoring, Numerical groundwater modelling

De bouw van een nieuwe snelweg

Bemalingsadvies voor de A11 snelweg
Customer
Agentschap Wegen en Verkeer
Delivery date
31 December 2014
Project manager
David Simpson
Bemalingsadvies voor de A11 snelweg

De A11

Sinds begin 2013 werkte het consortium Via Brugge aan de nieuwe A11 autosnelweg die een vlotte verbinding moest maken tussen de N31 in Brugge en de N49 in Westkapelle. De lengte van het wegtraject bedraagt 12 km, waarvan een gedeelte in tunnels werd uitgevoerd. Aangezien de grondwatertafel ondiep voorkomt, moest tijdelijk bemaald worden om de uitgraving droog te kunnen uitvoeren. AGT stond in voor het ontwerp van de verschillende bemalingsinstallaties.

Een complexe situatie

Er moest rekening gehouden worden met verschillende omgevingsfactoren: de heterogeniteit van de ondergrond, het evenwicht tussen zout grondwater onderaan en zoet grondwater bovenaan, het vermijden van schade aan infrastructuur door zettingen en het vermijden van verdroging. Het ontwerp en ook de opvolging van de bemalingen moest dus voldoen aan strikte eisen om negatieve invloeden op de omgeving te vermijden.

Modellering en monitoring

Voor de bepaling van de relevante hydrogeologische parameters werden door AGT dubbele pompproeven uitgevoerd. Deze parameters werden vervolgens gebruikt voor het dimensioneren van de bemaling. Tijdens de werken zelf werd de overgang tussen het zoete en zoute grondwater door AGT opgevolgd door middel van boorgat EM-metingen, om te garanderen dat dit evenwicht niet verstoord werd.

De aanwezigheid van zout water, kwetsbare natuurgebieden of beschermde zones in de omgeving kunnen de toegelaten bemaling sterk beïnvloeden.

In de nieuwe Richtlijnen Bemalingen ontdekt u welke restricties gelden.

More projects