Bemalingsadvies Residentie ‘The White’ te Oostende

Oostende - Field measurements, Groundwater monitoring, Numerical groundwater modelling, Dewatering and ground subsidence monitoring
Bemalingsadvies Residentie ‘The White’ te Oostende
Customer
Group Sleuyter Real Estate
Delivery date
31 December 2014
Project manager
Yves Meyus
Bemalingsadvies Residentie ‘The White’ te Oostende

Een nieuwe residentie

Voor de opbouw van het nieuw residentieel gebouwencomplex ‘The White’ in Oostende voerde AGT nv de bemalingsstudie uit. Bij het opstellen van een bemalingsadvies wordt aanvankelijk steeds een interpretatie gemaakt van de lokale hydrogeologische toestand aan de hand van reeds beschikbare gegevens. Indien hierbij blijkt dat de bemaling complex wordt ten gevolge van bijvoorbeeld zettingsrisico’s, biedt AGT nv een complete studie aan waarbij het meest optimale bemalingsconcept opgesteld en gedimensioneerd wordt.

Proeven en modellering

In dit geval werd met elektrische sonderingen en geologische verkenningsboringen de bodemopbouw in detail bestudeerd. De werkelijk optredende zettingen werden onderzocht in een zettingsproef en aan de hand van een dubbele pompproef werden de hydraulische parameters bepaald. Vervolgens kon een numeriek grondwatermodel worden opgesteld dat zeer dicht aanleunt bij de werkelijke omstandigheden. Met dit grondwatermodel is het mogelijk het meest optimale bemalingsconcept op te stellen. Hierbij werd rekening gehouden met een spanningsbemaling om opbarsten van de bouwput tegen te gaan, en met retourbemaling om zettingsrisico’s te voorkomen.

KWO-potentieel

Tevens werd de mogelijkheid voor het plaatsen van een KWO-installatie (koude-warmteopslag) onderzocht. De verstoppingssnelheid van de putten werd bepaald aan de hand van MFI-testen (Membrane Filter Index), en de maximale thermische prestatie werd gedimensioneerd met behulp van een numeriek grondwatermodel.

Wilt u bouwen in een complexe ondergrond?

AGT stelt een realiseerbaar bemalingsplan op en helpt u tijdens het vergunningsproces.

More projects