Waterwinning voor bioboerderij De Kijfelaar

Noorderwijk - Numeriek grondwatermodel, Omgevingsvergunning

Studie van de invloed van een permanente waterwinning op de omgeving

Waterwinning voor bioboerderij De Kijfelaar
Opdrachtgever
De Kijfelaar
Datum oplevering
19 februari 2018
Projectleider
David Simpson

Water voor een bioboerderij

Bioboerderij De Kijfelaar, gelegen in Noorderwijk, wenste een vergunning te krijgen voor een waterwinning. Hierop vroeg de Stad Herentals om de invloed van de waterwinning op de grondwaterstand in de omgeving te bepalen.

Het modelleerwerk

Op basis van de beschikbare gegevens werd de ondergrond gekarakteriseerd. Vervolgens werd een numeriek grondwatermodel opgesteld om de afpomping in de aquifer te bepalen. De resultaten van de berekening werden dan beschouwelijk voorgesteld op kaart in grafieken.

Waterwinning voor bioboerderij De Kijfelaar

De resultaten

De modelresultaten tonen aan dat de invloed van de winning zeer beperkt is. De gevraagde debieten zijn zeer beperkt, gezien de grootte dikte en goede doorlatendheid van de aquifer (ca. 70 m), en de hoge voeding door neerslag in de zandige grond.

Zoekt u hulp voor de opmaak van een omgevingsvergunningaanvraag?

Wij maken de vergunningsaanvraag handtekeningklaar voor u en ondersteunen u gedurende de volledige vergunningsprocedure.

Meer projecten