Hervergunning PIDPA grondwaterwinning te Grobbendonk

Grobbendonk - Monitoring, Numeriek grondwatermodel, Omgevingsvergunning
Hervergunning PIDPA grondwaterwinning te Grobbendonk
Opdrachtgever
Pidpa
Datum oplevering
01 februari 2017
Projectleider
Jos Van Steenwinkel
Hervergunning PIDPA grondwaterwinning te Grobbendonk

Grondwaterwinning door Pidpa

De Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij der Provincie Antwerpen, kortweg Pidpa, baat sinds het midden van de vorige eeuw een waterproductiecentrum uit te Grobbendonk. Er wordt uit 30 watervangputten jaarlijks gemiddeld 6,3 miljoen m³ grondwater gewonnen om als drinkwater te verspreiden. Om een deel van de grondwateronttrekking te compenseren, wordt jaarlijks gemiddeld 700.000 m³ water uit het Albertkanaal na een voorzuivering kunstmatig geïnfiltreerd.

Hervergunning PIDPA grondwaterwinning te Grobbendonk

Milieu-effectenrapport

De bestaande grondwatervergunning liep af en moest bijgevolg vernieuwd worden. Aangezien het een aanzienlijke grondwateronttrekking betreft, dient hiervoor een Milieueffectenrapport te worden opgesteld. In dit rapport worden alle potentiële effecten op de omgeving beschreven en geëvalueerd. Ter ondersteuning van dit rapport werd een grondwatermodel opgesteld waarmee de invloedzone van de winning werd bepaald. De gesimuleerde grondwaterstanden en fluxen werden door het INBO ingevoerd in het ecohydrologische model NICHE Vlaanderen, om de potentiële grondwaterafhankelijke vegetatie in te schatten in natuurgebieden. Op die manier werden verschillende scenario’s ten opzichte van elkaar afgewogen, om zo de meest optimale bedrijfsoptie te kiezen rekening houdend met het milieu.

Moet uw bestaande vergunning hernieuwd worden?

Kies voor de expertise van AGT!

Meer projecten