Bemaling Phoenix Tower in Tel Aviv

Tel Aviv, Israel - Veld- en pompproeven, Numeriek grondwatermodel

Bemaling van 6 ondergrondse verdiepingen in Bnei-Brak, Tel Aviv.

Bemaling Phoenix Tower in Tel Aviv
Opdrachtgever
Sufrin Group
Datum oplevering
06 oktober 2017
Projectleider
Jos Van Steenwinkel
Bemaling Phoenix Tower in Tel Aviv

Bemaling in Tel Aviv

Er zijn al enkele jaren zeer grote bouwprojecten opgestart in Tel Aviv met de hulp van AGT bij het dimensioneren van de bemaling. Specifiek voor de bemalingen in Tel Aviv moet er in detail gekeken worden naar de mogelijkheden van het retourneren van het bemalingswater daar het lozen ervan zeer grote kosten met zich mee brengt...Bovendien moet er ook steeds rekening gehouden worden met de aanwezige grondwaterverontreinigingen in de stadsregio.

Bemaling Phoenix Tower in Tel Aviv

Phoenix Tower

In het kader van dit bouwproject is de uitgraving van 6 ondergrondse verdiepingen gepland. Met een numeriek grondwatermodel werden verschillende bemalingsscenario's doorgerekend zoals bemaling met ondiepe of diepe herinjectie, enkel bemaling en bemaling met bottom plug. Op basis van de resultaten en een kostenanalyse werd het meest optimale scenario gekozen en verder uitgewerkt rekening houdend met grondwaterverontreiniging en andere bemalingen in de buurt (zoals voor het Ben Gurion metrostation).

Herinjectieproef ter bevestiging van het bemalingsconcept

Samen met de opdrachtgever werd het meest optimale bemalingsconcept gekozen waarbij het bemalingswater volledig geretourneerd wordt in de diepe aquifer zodat de grote lozingskosten vermeden worden.

De hydraulische weerstand tussen bemaling en herinjectie moet echter wel eerst uitvoerig getest worden met pompproeven en een injectietest zodat het grondwatermodel gekalibreerd kan worden en het bemalingsconcept gefinaliseerd. Hiervoor heeft AGT de technische specificaties opgemaakt alsook een gedetailleerde meetstaat.

Meer projecten