Ontwerp drainagesysteem zwembad sporthal Ternat

Ternat - Analytische stromingsberekeningen

Herzien van bestaand grondwaterdrainagesysteem van het

zwembad en dimensioneren aangepast systeem in het kader van

de renovatiewerken

Ontwerp drainagesysteem zwembad sporthal Ternat
Opdrachtgever
Architectenbureau Licence To Build
Datum oplevering
17 januari 2018
Projectleider
Jos Van Steenwinkel
Ontwerp drainagesysteem zwembad sporthal Ternat
Ontwerp drainagesysteem zwembad sporthal Ternat

Vraagstelling

Op de site van het Sportcomplex te Ternat wordt het bestaande zwembad gerenoveerd. Bij de inventarisatie-werken werd door de opdrachtgever in een kruipruimte naast het diepste gedeelte van het bad, een horizontale drainage aangetroffen, die gravitair afloopt naar twee pompputjes. Door Licence To Build werd gevraagd aan AGT om ter plaatse de functie en de werking van het bestaande drainagesysteem te evalueren en om aanbevelingen te doen hoe dit drainagesysteem kan worden ingepast in het ontwerp van het te vernieuwen zwembad. Daarnaast werd gevraagd om het aan te passen drainagesysteem te dimensioneren.

Drainageontwerp

Op basis van een visuele inspectie ter plaatse, de informatie die door de opdrachtgever werd ter beschikking gesteld, en met geologische informatie uit beschikbare literatuur werd een concept opgesteld van een nieuwe drainage voor het te renoveren zwembad. Er worden twee verbeteringen aangebracht in vergelijking met de oude situatie, die historisch al veilig bleek te zijn:

  • De vernieuwde drain wordt dieper aangelegd zodanig dat het water dieper kan verlaagd worden;
  • Bij eventueel falen van de drain, zorgt een extra betonbewapening ervoor dat een bijkomend moment kan worden opgevangen.
Ontwerp drainagesysteem zwembad sporthal Ternat

Meer projecten