Bemalingsstudie project Waalse Krook te Gent

Gent - Monitoring, Numeriek grondwatermodel, Omgevingsvergunning

De bouw van een kennis- en cultuurcentrum

Bemalingsstudie project Waalse Krook te Gent
Opdrachtgever
Waalse Krook CVBA
Datum oplevering
03 februari 2012
Bemalingsstudie project Waalse Krook te Gent

Bemalen langs de Leie

Een bemalingsstudie werd opgemaakt voor de aanleg van de Waalse Krook, het nieuwe kennis- en cultuurcentrum in het hartje van Gent. De bouwput was vlak naast de Leie gelegen in een zeer zettingsgevoelige ondergrond. Acht sonderingen en vier geologische verkenningsboringen werden uitgevoerd om de ondergrond voldoende te karakteriseren. Er werd eveneens rekening gehouden met de gekende verontreinigingen in de omgeving.

Bemalingsstudie project Waalse Krook te Gent

In het resulterende bemalingsconcept werd gebruik gemaakt van waterkerende wanden. Het opgepompte water kon door de aanwezige verontreinigingen niet onmiddellijk geloosd worden, maar werd eerst gezuiverd. Het mogelijke opbarstgevaar in de bouwput werd eveneens berekend.

Wilt u bouwen naast een rivier, in een zettingsgevoelig gebied, in een complexe omgeving?

Maak gebruik van de ervaring binnen AGT zodat je project gerealiseerd wordt!

Meer projecten