Bemalingsadvies Project Hendrik Baelskaai 25 te Oostende

Oostende - Monitoring, Analytische stromingsberekeningen, Omgevingsvergunning

Uitvoering boring en sonderingen ter bepaling bemalingsconcept, bemaling binnen waterkerende wanden

Bemalingsadvies Project Hendrik Baelskaai 25 te Oostende
Opdrachtgever
AWG Architecten bvba
Datum oplevering
06 december 2017
Bemalingsadvies Project Hendrik Baelskaai 25 te Oostende

Twee kelderverdiepingen

Voor de bouw van een appartementsgebouw gelegen op de hoek van de Hendrik Baelskaai en de Liefkemoresstraat in Oostende waren twee ondergrondse verdiepingen voorzien. Een grondwaterverlaging was noodzakelijk voor de aanleg van deze kelders. De ondergrond bleek uit de zettingsberekeningen echter zeer zettingsgevoelig te zijn. Om uitsluitsel te geven over de mogelijke aanwezigheid van veen in de ondergrond, werd aangeraden een verkenningsboring en elektrische sonderingen uit te voeren.

Opbarsten en zettingen vermijden

Het opbarstgevaar tijdens de bemaling doorheen twee verschillen kleirijke grondlagen werd berekend. Hieruit werd geconcludeerd dat er voor de diepste en dunste van beide kleipakketten een spanningsbemaling noodzakelijk is tijdens het vloed tij. De te onttrekken debieten in deze spanningsbemaling zijn echter beperkt.

Het opgestelde bemalingsconcept maakt gebruik van waterkerende wanden rondom de bouwput. Op deze manier werd er geen grondwaterverlaging buiten de bouwput gecreëerd en mogelijke schade door zettingen zo veel mogelijk vermeden. Er werd een monitoringsplan opgesteld om eventuele effectieve zettingen onmiddellijk te detecteren tijdens de bouwfase waarin de spanningsbemaling actief was. Hiervoor werden peilbuizen binnen en buiten de bouwput gebruikt, alsook diverse zettingsbouten geplaatst in de omgeving van de projectsite. Er werd eveneens een monitoringsplan opgesteld voor het opmeten van het bemalingsdebiet en kwaliteitsmetingen van het bemalingswater. Het opgestelde bemalingsadvies en de monitoringsplannen werden vervolgens gebruikt voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Bemalingsadvies Project Hendrik Baelskaai 25 te Oostende

Wilt u bouwen in een complexe ondergrond?

AGT stelt een realiseerbaar bemalingsplan op en helpt u tijdens het vergunningsproces. Maak gebruik van de ervaring binnen AGT.

Meer projecten