Bemalingsadvies Terweststraat te Moerbeke-Waas

Moerbeke-Waas - Numeriek grondwatermodel, Omgevingsvergunning

Onderbouwd bemalingsadvies opgesteld volgens de Richtlijnen Bemalingen.

Bemalingsadvies Terweststraat te Moerbeke-Waas
Opdrachtgever
Durabrik Bouwbedrijven nv
Datum oplevering
17 september 2018
Bemalingsadvies Terweststraat te Moerbeke-Waas

Veen in de ondergrond

Ter hoogte van de Terweststraat te Moerbeke-Waas werd een nieuwbouwproject gepland met een kelderverdieping. De aanwezigheid van veen in de heterogene ondergrond, die werd aangetroffen in verkenningsboringen, bemoeilijkte het ontwerp van de bemaling. Om de dikte en verspreiding van de veenlaag in kaart te brengen, werden extra elektrische sonderingen uitgevoerd. Het wrijvingsgetal dat tijdens de elektrische sonderingen wordt berekend, kan namelijk gerelateerd worden aan de aanwezigheid van veen.

Bemalingsadvies Terweststraat te Moerbeke-Waas

Een bemaling op maat

Indien het aanwezige veen ontwaterd wordt tijdens de bemaling, worden het risico op inklinken van het veen en de bijhorende zettingsrisico’s zeer groot. Daarom werd een bemalingsconcept ontworpen met waterkerende wanden die aangezet werden tot onder de veenlaag. De tijdelijke extra grondwaterverlaging voor de aanleg van liftputten werd tot zo sterk mogelijk in de tijd beperkt. De bemaling werd gedimensioneerd door middel van een numeriek grondwatermodel. Ook de onderloopsheid van de waterkerende wanden langsheen de nabijgelegen Moervaart werd bestudeerd. Door dit bemalingsconcept en het lozen van het bemalingswater in de Moervaart, werd deze niet drooggetrokken tijdens de bemalingswerken.

Bemalingsadvies Terweststraat te Moerbeke-Waas

Advies nodig voor een bemaling in een complexe setting?

Maak gebruik van de ervaring binnen AGT.

Meer projecten