Bemalingsadvies Jos Van Geellaan te Deurne

Deurne, Antwerpen - Analytische stromingsberekeningen, Omgevingsvergunning

Onderbouwd bemalingsadvies opgesteld volgens de Richtlijnen Bemalingen.

Bemalingsadvies Jos Van Geellaan te Deurne
Datum oplevering
31 oktober 2017
Bemalingsadvies Jos Van Geellaan te Deurne

Een nieuwbouw

Ter hoogte van de Jos Van Geellaan te Deurne werd een nieuwbouwproject uitgevoerd bestaande uit twee gebouwen. Een hoofdgebouw ‘Carré’ met 80 appartementen en een ondergrondse parking voor ca. 100 wagens, en een kleiner gebouw met 12 appartementen en een kelder. Binnen een straal van 2 km van de projectsite liggen twee habitatrichtlijngebieden en twee grondwaterwinningen.

Bemalingsadvies Jos Van Geellaan te Deurne

Analytische berekening

De bemaling kan uitgevoerd worden door het plaatsen van een klassieke gravitaire filterbemaling. De bemaling werd gedimensioneerd door middel van analytische berekeningen. Hieruit bleek dat de bemaling geen invloed heeft op de beschermde Habitatrichtlijngebieden en grondwaterwinningen. Er liggen wel diverse OVAM-dossiers in de invloedzone. Voor deze dossiers werd bijkomend onderzoek gedaan naar de ernst van de verontreiniging en de mogelijke verplaatsing onder invloed van de bemaling. Er werd besloten om het grondwater ter hoogte van één dossier extra te monitoren gedurende de werken.

Bemalingsadvies voor uw bouwproject?

AGT maakt een bemalingsadvies op in overeenstemming met de nieuwe Richtlijnen Bemalingen (2019).

Meer projecten