Dijkversterking voor de Lek te Nieuwpoort (Nederland)

Nieuwpoort, Nederland - Field measurements, Numerical groundwater modelling
Dijkversterking voor de Lek te Nieuwpoort (Nederland)
Customer
De Vries en Van De Wiel (Deme groep)
Delivery date
30 June 2014
Project manager
David Simpson

Preventie van een dijkbreuk

De rivier Lek stroomt langsheen Schoonhoven in het rivierenland van Nederland. Het waterpeil van de rivier ligt gemiddeld hoger dan het omliggende polderlandschap, dat kunstmatig bemaald wordt om landbouw en bewoning toe te laten. Rivierdijken moeten het water van de Lek keren bij hoogwaterstanden die voorkomen eens in de 2000 jaar. Tijdens een hoogwatergolf neemt de waterdruk onder de dijk toe onder invloed van het gestegen waterpeil van de rivier. Deze verhoogde waterdruk vergroot de kans op dijkinstabiliteit, met risico’s op bezwijken. Om de waterdruk te ontlasten, werd door AGT een geohydrologisch model voor het systeem van putten ontworpen, die het grondwater passief onttrekken en afvoeren naar de polder. Naast de berekening van de afvoerdebieten en de overlooppeilen, werd ook een proefcampagne (dubbele pompproeven) uitgevoerd om het grondwatersysteem nog beter in kaart te brengen en zo de dimensionering te verbeteren.

Dijkversterking voor de Lek te Nieuwpoort (Nederland)

AGT heeft uitgebreide ervaring in adviesverlening in het kader van waterbeheer.

Steun op onze ervaring bij het ontwerpen van uw beheersplannen.

More projects