Bemalingsadvies zettingsproblemen hoeve nabij OCMW werken St-Truiden

Sint-Truiden - Groundwater monitoring, Numerical groundwater modelling

AGT schiet te hulp bij falende bemaling

Bemalingsadvies zettingsproblemen hoeve nabij OCMW werken St-Truiden
Customer
Ville de St-Trond
Delivery date
16 October 2013
Project manager
Yves Meyus

Een falende bemaling

In het voorjaar van 2013 werd de bemaling opgestart ten behoeve van een droge uitgraving van de bouwputten, en het boren van de funderingspalen voor het WZC van het OCMW te Sint-Truiden. De voorziene ondiepe filterbemaling bleek niet het gewenste effect te bereiken ten behoeve van het boren van de funderingspalen.
Daarom werd er overgestapt naar een diepe spanningsbemaling met 16 putten tot 25 m diepte.

Al gauw werden de gevolgen hiervan duidelijk. Er was wateroverlast op ter hoogte van de slotgracht en de lokale afvoerbeek waarin het water werd geloosd. Daarnaast traden er zettingen op ter hoogte van het historische gebouw ‘Het Speelhof’ en mogelijk ook ter hoogte van het Begijnhof.

Bemalingsadvies zettingsproblemen hoeve nabij OCMW werken St-Truiden

AGT analyseert de bestaande bemaling

Op aanvraag van de Stad Sint-Truiden werd door AGT een bestaande bemalingsinstallatie geanalyseerd. De opdracht was om zo snel mogelijk de nodige maatregelen voor te stellen die verdere schade en overlast maximaal konden beperken. Op korte termijn werden peilbuizen geplaatst en een monitoringsprogramma opgesteld om waterpeilen op te meten en zettingsmetingen periodiek uit te voeren. Vervolgens werd een gedetailleerde studie uitgevoerd door middel van een numeriek grondwatermodel.

Bemalingsadvies zettingsproblemen hoeve nabij OCMW werken St-Truiden

Een nieuw bemalingsconcept

Op basis van het grondwatermodel werd een alternatief bemalingsconcept uitgewerkt. Na het inwerking treden van deze bemaling, bleken de resultaten zoals verwacht afdoende en traden er geen nadelige effecten meer op in de omgeving. Er kon bovendien met nieuwe data aangetoond worden dat er een oorzakelijk verband was tussen de initiële bemaling en de zettingen nabij het Speelhof.

Hebt u onverwachte moeilijkheden?

Roep de hulp in van onze specialisten om met zo min mogelijk tijdsverlies en oplopende kosten uw project te realiseren.

More projects