Thermische Respons Test en haalbaarheidsstudie BEO Ramsel

Ramsel - Thermische Respons Test
Thermische Respons Test en haalbaarheidsstudie BEO Ramsel
Opdrachtgever
G.M.Consulting
Datum oplevering
22 juni 2011
Thermische Respons Test en haalbaarheidsstudie BEO Ramsel

Voor een groep van sociale woningen werd een bodemlussenveld ontworpen. Eerst werden de geothermische eigenschappen van de ondergrond opgemeten door middel van een Thermische Respons Test (TRT). Op basis van deze meting werd het BEO-veld numeriek gemodelleerd.

Uit het temperatuursverloop in de bodemlusmedium en de boorgatwand in functie van de tijd kan nagekeken worden of het ontwerp goed gcedimensioneerd werd. Een overgedimensioneerd ontwerp leidt immers tot uitputting van de bodemwarmte en bevriezing van de boorgatwand.

Meer projecten