Studie naar het effect van grondwaterstroming op BEO

Hechtel-Eksel, Louvain-La-Neuve - Veld- en pompproeven, Geofysische prospectie, Thermische Respons Test, Monitoring, Numeriek grondwatermodel
Studie naar het effect van grondwaterstroming op BEO
Opdrachtgever
Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Datum oplevering
30 november 2015
Projectleider
David Simpson

Grondwaterstroming?

Het effect van grondwaterstroming op Boorgat Energie Opslag (BEO) door middel van verticale warmtewisselaars of bodemlussen, wordt in de praktijk niet in rekening gebracht bij de dimensionering. Als de warmtewisselaar een dik watervoerend pakket doorkruist waarin een grondwaterstroming heerst, is de verwachte impact op de warmte-uitwisseling echter aanzienlijk. Het uitwisselingsproces verandert namelijk van enkel warmtegeleiding naar een gecombineerd geleidings- en advectief transport, dat veel sneller verloopt.

Een samenwerkingsverband

Om de invloed van dit proces kwantitatief na te gaan, werd een onderzoeksproject gestart in opdracht van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) in samenwerking met het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB) en het Leibniz Institut für Angewandte Geophysik (LIAG). Het WTCB stond in voor de opmeting van een temperatuurprofiel in de diepte met een optische glasvezel. Het LIAG voerde een NMR-logging (“Nuclear Magnetic Resonance”) uit van een boorgat om de poriënverdeling van de formatie in kaart te brengen, hetgeen een essentiële parameter is bij advectief transport.

Studie naar het effect van grondwaterstroming op BEO

Het onderzoek

Het onderzoek verliep in twee fasen. Eerst werd een gecontroleerd experiment uitgevoerd op een nieuw geboorde bodemlus te Hechtel-Eksel. Een grondwaterstroming werd op gang gebracht door middel van een pompput. Aan de hand van een numeriek grondwatermodel lukte het om de gemeten effecten nauwkeurig te reproduceren.

Studie naar het effect van grondwaterstroming op BEO

In een tweede fase werd deze methodiek toegepast op een bestaand BEO-veld met significante grondwaterstroming te Louvain-La-Neuve.

Vervolgens kon het effect van grondwaterstroming op de BEO gesimuleerd worden over een periode van 20 jaar, en vergeleken worden met de situatie waarin de grondwaterstroming afwezig zou zijn. De resultaten van het onderzoek werden na oplevering gepubliceerd voor een ruim publiek.

Studie naar het effect van grondwaterstroming op BEO

KWO-potentieel

Tevens werd de mogelijkheid voor het plaatsen van een KWO-installatie (koude-warmteopslag) onderzocht. De verstoppingssnelheid van de putten werd bepaald aan de hand van MFI-testen (Membrane Filter Index), en de maximale thermische prestatie werd gedimensioneerd met behulp van een numeriek grondwatermodel.

Wilt u een hydrogeologische toepassing onderzoeken of verder uitwerken?

AGT heeft niet alleen een hoogstaande technische achtergrond, maar ook uitgebreide ervaring met de dagelijkse praktijk. AGT is wellicht de partner waarnaar u op zoek bent!

Meer projecten