Bemalingsadvies en zettingsproef Hof ter Ede te Maldegem

Maldegem - Monitoring, Bemalings- en zettingsproef
Bemalingsadvies en zettingsproef Hof ter Ede te Maldegem
Opdrachtgever
F-construct
Datum oplevering
25 september 2017

Een bemaling zonder zettingen

In Maldegem diende een ondergrondse parkeergarage uitgegraven te worden, vlak naast de rivier de Ede en een oude collector van Aquafin. Er werd geëist dat ter hoogte van deze collector nagenoeg geen zettingen mochten optreden ten gevolge van de bemaling.

In het opgestelde bemalingsadvies werd de plaatsing van een waterkerende wand aangeraden tot in de kleien van Ursel en/of Asse om de bouwput hydraulisch af te sluiten en zettingen in de omgeving te voorkomen. Alternatief werd voorgesteld om een bemalings- en zettingsproef uit te voeren om de effectief optredende zettingen na te gaan.

Bemalingsadvies en zettingsproef Hof ter Ede te Maldegem

Grondig studiewerk

Er werd besloten de bemalings- en zettingsproef uit te voeren. Hierbij werd de bemaling opgestart en werd het grondwaterpeil continu gemonitord door middel van automatische drukopmeters in verschillende peilbuizen. Gelijktijdig werden op verschillende plaatsen referentiepunten geplaatst ter controle van de effectief optredende zettingen. Uit deze proef bleek dat ten gevolge van de bemaling geen zettingen optraden en de bemaling zonder waterkerende wand kon uitgevoerd worden. Een aanzienlijke meerkost voor de bemaling tijdens de werkzaamheden werd zodoende vermeden.

Bemalingsadvies en zettingsproef Hof ter Ede te Maldegem

Wilt u ook onnodige kosten vermijden?

Door het uitvoeren van een bemalings- en zettingsproef kan onderzocht worden of het plaatsen van diepe waterremmende wanden noodzakelijk is om de grondwaterverlaging buiten de bouwput te minimaliseren. Wanneer blijkt dat de bemaling niet zal resulteren in onaanvaardbare zettingen, kan de bemaling voor wat betreft het zettingsgevaar zonder invloedswerende maatregelen uitgevoerd worden en worden hoge kosten vermeden.

Meer projecten