KWO voor Droneport, Sint-Truiden

Brustem, Sint-Truiden - Veld- en pompproeven, Monitoring, Numeriek grondwatermodel

Een haalbaarheidsstudie voor energieopslag (KWO)

KWO voor Droneport, Sint-Truiden
Opdrachtgever
DBV Architecten
Datum oplevering
04 oktober 2018
Projectleider
David Simpson
Koude en warmte opslag (KWO) voor Droneport, Sint-Truiden

De ontwikkeling van Droneport

Droneport is een gloednieuwe luchtvaart campus en incubator te Brustem, Sint-Truiden. Op de voormalige militaire EBST luchtmachtbasis wordt de focus gelegd op bemande én onbemande luchtvaart. Er wordt ondersteuning geboden aan startups in de drone industrie en bedrijven actief in de sector. Deze bedrijven zijn ook welkom op het aanliggende ontwikkelende industriepark. Voor de verwarming en koeling van het hoofdgebouw van de incubator werd gekozen voor een systeem met koude en warmte opslag (KWO).

Koude en warmte opslag (KWO) voor Droneport, Sint-Truiden

Veldtesten

AGT voerde een hydrogeologische haalbaarheidstudie voor een KWO met één bronnenpaar uit. In een eerste fase werden de putten geboord tot in de mergels van Gelinden, ca. 50 meter diep. De ontwikkeling van de bronnen werd nagegaan aan de hand van herhaalde puttesten. Hieruit bleek onder meer dat het opgepompte debiet afkomstig is van een beperkte zone in de aquifer die gekarakteriseerd wordt door een hoge spleetporositeit.

Koude en warmte opslag (KWO) voor Droneport, Sint-Truiden

Modelleerwerk

Met behulp van een numeriek grondwatermodel werd een simulatie gemaakt van de hydraulische en thermische invloed van een KWO gedurende een periode van 20 jaar. Vanwege een sterke grondwaterstroming zullen de koude- en warmwaterbellen afstromen en zal de temperatuur in de bronnen na elk jaar terug evolueren naar de rusttemperatuur. Een éénrichtingssysteem, waarbij enkel in één richting wordt gepompt, is wellicht energetisch even efficiënt als een tweerichtingssysteem. Ondanks het afdrijven van de warmte en koude blijkt dat er voldoende energie kan geleverd worden om aan de warmte- en koelvraag van de incubator te voorzien.

Meer projecten