Haalbaarheid KWO en BEO voor de site AZ Monica-Woonhaven Antwerpen

Deurne, Antwerpen - Veld- en pompproeven, Numeriek grondwatermodel

Technische haalbaarheid onderzoeken van een KWO- en BEO-systeem

Haalbaarheid KWO en BEO voor de site AZ Monica-Woonhaven Antwerpen
Opdrachtgever
Tauw België
Datum oplevering
22 augustus 2017
Projectleider
Mathias Possemiers
Haalbaarheid KWO en BEO voor de site AZ Monica-Woonhaven Antwerpen
Haalbaarheid KWO en BEO voor de site AZ Monica-Woonhaven Antwerpen

Haalbaarheid KWO/BEO

In het kader van het stadsontwikkelingsproject ‘Jos Van Geellaan’ te Deurne werd nagegaan of voor het gedeelte energievoorziening, een eventuele samenwerking tussen de verschillende partijen (AZ Monica en Woonhaven Antwerpen) wenselijk is. AGT onderzocht hiervoor in opdracht van Tauw de haalbaarheid van koude-warmte opslag (KWO) en boorgat energieopslag (BEO).

Haalbaarheid KWO en BEO voor de site AZ Monica-Woonhaven Antwerpen

Modellering

Op basis van de aangeleverde energievraag werden de technische randvoorwaarden en technische eigenschappen van een te realiseren KWO of BEO-systeem onderzocht. Om deze doelstelling te bereiken werden de bodemenergiesystemen zowel hydraulisch als thermisch doorgerekend. Voor KWO werd gebruikgemaakt van MODFLOW en MT3D, voor BEO werd gebruik gemaakt van COMSOL. Tenslotte werd een prijsraming van de investerings- en exploitatiekosten gemaakt voor elk van de weerhouden scenario’s.

Haalbaarheid KWO en BEO voor de site AZ Monica-Woonhaven Antwerpen

Meer projecten