Potentieel boorgatenergieopslag (BEO) stad Gent

Gent - Thermische Respons Test
Potentieel boorgatenergieopslag (BEO) stad Gent
Opdrachtgever
Metis
Datum oplevering
08 februari 2013
Potentieel boorgatenergieopslag (BEO) stad Gent

Potentieel BEO

Het doel van de kortopdracht is het potentieel van Boorgat-energieopslag (BEO) te bepalen voor het grondgebied van de Stad Gent. De resultaten van de opdracht zullen gebruikt worden om het energiebeleid van de Stad Gent te onderbouwen. Het potentieel werd bepaald door enerzijds de beschikbare ruimte voor boorgaten te bepalen en anderzijds door de potentiële warmteonttrekking per boorgat te bepalen. De opdracht werd uitgevoerd in samenwerking met GIM, een bureau gespecialiseerd in GIS-toepassingen. Het resultaat van de opdracht was een reeks kaarten waarop het BEO-potentieel werd weergegeven en de mogelijke reductie van CO2.

Meer projecten