Over AGT

Voor een ingenieursbureau dat opereert is kennis van een essentiële opdracht. Alleen verdere ondersteuning zullen ons vragen stellen.

Over AGT

AGT werd in november 1996 door Jos Van Steenwinkel opgericht.

Op dat moment was er op het Belgische studiebureau dat zich specifiek gericht op grondwatertechnieken . Er was een gebrek aan onafhankelijk advies , afgeleide, boor- en bemalingsbedrijven, bouwbedrijven en andere verbeterde.

Vandaag is AGT tot een referentiebedrijf gespecialiseerd in onderzoekwerk aan verdere technieken in verband met grondwater. Als onafhankelijk bureau zijn goed geplaatst om grondig advies te gebruiken over complexe kwesties.

AGT opent twee nieuwe vestigingen in Vlaanderen:

 • Site De Smidse in Leuven
 • Site O'Forty in Oostkamp

Ons team

Het team van AG uit hoog opgeleide en uitgebreide uitgebreide medewerkers die werken:

 • voor een ruime en zeer diverse groep klanten ;
 • op zowel zeer kleine tot zeer grote projecten ;
 • in België, Nederland, Frankrijk, UK, Israël, Qatar, Egypte, VAE, Congo RDC, Saudi Arabië…

AG heeft met de jaren een reputatie verworven, zowel in het binnen- als buitenland.

Onze missie

Ons doel is een referentiebedrijf te zijn op het vlak van engineering van grondwatertechnieken , gericht op het raakvlak tussen wetenschap en uitvoeringstechniek , daarbij strevend naar maatschappelijke meerwaarde .

Onze visie

 • Op technisch vlak: ons kennisdomein is grondwaterbeheer in de ruime betekenis van het woord, watervoorziening, energie, ecologie. Binnen dit kennisdomein streven we naar het vergaren, beheren en toegankelijk maken van relevante wetenschappelijke kennis en 'state of the art' technieken. Daarom vormen onderzoek en innovatie een belangrijk onderdeel van onze activiteiten;
 • Op maatschappelijk vlak: we willen kennis verspreiden en toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen/organisaties die met thema's binnen ons kennisdomein te maken hebben. Alleen een 'buitenwereld' die geïnformeerd is, kan ons bevragen;
 • Op commercieel vlak: mensen/organisaties die een gelijkaardig doel als het onze nastreven beschouwen we veeleer als potentiële partners/klanten dan als potentiële concurrenten. Daardoor hebben we de facto niet echt concurrenten;
 • Op menselijk en organisatorisch vlak: voor de medewerkers willen we de mogelijkheid bieden zich zowel persoonlijk als in teamverband te ontwikkelen. Interne hiërarchie wordt geminimaliseerd, interne transparantie gemaximaliseerd. Als organisatie willen we evolueren naar zelfsturing van medewerkers en teams, gevoed door onderling vertrouwen, veeleer dan te leunen op controle;
 • Op moreel vlak: zowel in onze interne organisatie als bij het nastreven van onze maatschappelijke doelstellingen geldt de morele integriteit van onze medewerkers en van het bedrijf als een basisprincipe;
 • Op financieel vlak: zoals elk privébedrijf zijn we aan onszelf verplicht winst na te streven om de continuïteit van de organisatie op lange termijn te verzekeren. De gegenereerde middelen worden in orde van belangrijkheid aangewend om:
  - de medewerkers op een correcte manier te vergoeden;
  - de groei en innovatie te financieren;
  - een eigen vermogen op te bouwen dat gelijke tred houdt met de groei van het bedrijf.

Interesse in ons bedrijf?

Op zoek naar een bemalingsoplossing op maat van het bouwproject? Of een partner in een onderzoeksproject ? Of een nieuwe dynamische en inspanning ?

Neem vrijblijvend contact op, en laten we samenwerken!